Telefon
WhatsApp
DİVRİĞİ SADECE DİVRİĞİ’DEN İBARET DEĞİL.!
Sümer Web Reklam Tanıtım

DİVRİĞİ SADECE DİVRİĞİ’DEN İBARET DEĞİL.!

Yerel Seçim Sürecinde Birlikte Çalışacağız, Birlikte Kazanacağız.

Hiç birimizin bu çalışmaların dışında kalmaya, ayak sürümeye, küskün, dargın, kızgın olmaya hakkı yoktur.

 

ADAYLAR CHP TÜZÜĞÜNE GÖRE BELİRLENDİ

Aday Adayları CHP Tüzüğüne Bağlılıklarını Sürdürmeliler.

CHP Türkiye Genelinde Belediye Başkan adayları da dahil, bütün meclis üyelerini belirledi, YSK’ya teslim etti. Belirlenen adaylar kimilerine göre beğenilmedi, kimilerine göre beğenildi. CHP’nin bazı örgütleri belirlenen adaylara yüksek perdeden itiraz etti, hatta isyan etti. Bu siyasi yönden itiraz hakkı olabilir, bir noktaya kadar bunu anlayabiliriz. Ancak bu itirazları hatta isyan faaliyetlerini gündemde tutarak sürdürmek, siyasi ayrışmaları derinleştirmek, hiçbir CHP’linin hakkı olmadığını belirtmek istiyorum.

Bu ayrıştırma, küsme gibi davranışlar CHP’ye seçim kaybettirir. Bu siyasi davranışlar bilerek veyahut bilmeyerek bizi AKP’ye hizmet eder bir pozisyona taşır.

Hiçbir CHP’linin, Türkiye’nin geleceğini düşünen hiçbir yurttaşın, bu tuzağa alet olmamasını, hizmet etmemesini tavsiye ederim.

 

“Ben yoksam batsın bu dünya” zihniyeti, beterin beterine kapı aralamaktır. Daha açık bir ifadeyle, cehennemin kapılarını açmaktır. Bu ikircikli tutumun bedeli Türkiye için ağır olur. Hiç kimse bu ağır bedelin altından sağ salim çıkamaz. Özellikle CHP’de birkaç dönem belediye başkanı olmuş, ilçe başkanı olmuş simaların CHP’yi zayıflatan, güçten düşüren noktalarda durmak yerine, sağduyularını kullanmalarını, toplumun geleceği için makul tutumlar almalarını, birlik ve beraberliğin sağlanması için sorumluluk üstlenmeleri, bunu hatırlaması, buna göre birlik beraberlik görüntüsü vermeleri gerekir.

 

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM

GELECEĞİ BİRLİKTE KURALIM

CHP içerisinde bulunan bir kesim, 31 Mart Yerel Seçimlerini CHP’ye kaybettirmek için davranış sergiliyor. Bu yanlış siyasi girişim, sadece CHP’ye seçim kaybettirmekle kalmaz, Türkiye’nin geleceğini, toplumun geleceğini ateşe atmış olurlar. Bu böyle bilinmeli.

Bahsi geçen kesimler, bu yanlış siyasi tutumdan bir an evvel hızla vazgeçerek, CHP’nin birliğini bütünlüğünü korumaya yönelmeli. Ömürlerinin sonuna kadar “Kaybettiren Lekesiyle” yaşamak yerine, kazandırmanın onuruyla haysiyetiyle toplum içinde başı dik, alnı açık olunmalı. Dirlikten düzenden çıkar, birlik çıkar. Dirliksizlikten uyumsuzluktan, bozgunculuktan, acı çıkar, sefalet çıkar, hüsran çıkar. 

“Arı birlikle bal yapar”

 

 

DİVRİĞİ SADECE DİVRİĞİ’DEN İBARET DEĞİL

Divriği nüfusuna kayıtlı Divriğili sayısı yaklaşık olarak 4 yüz elli bin kişi. (Rakamla 450.000 Kişi)

Bu nüfusun 17 bin kişisi Divriği’de yaşıyor, geri kalan 4 yüz 33 bin kişi Gurbette.

Divriği neden sadece Divriği’den ibaret olmadığı konusuna küçük başlıklar ekleyerek devam edelim.

Gurbetteki Divriğililer dünyanın dört bir tarafına dağılmış vaziyette.

Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, Fransa, Almanya, Hollanda, Avustralya, İsviçre, İtalya, İspanya, Norveç, İsveç gibi pek çok Avrupa ülkesinde yaşayan Divriğililer var.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde yüzbinlerce Divriğili yaşıyor.

Nüfusu bu kadar yaygın olan Divriğililer arasına dünya gündemine, Türkiye Gündemine damgasını vuracak seviyede, alanında uzman, seçkin, siyasetçi, sanatçı, bürokrat, iş insanı, sanayici, edebiyatçı, yazar, gazeteci, meslek odası başkanları, ilçe dernekleri, köy dernekleri var. İşte bu gerekçelerle “Divriği Sadece Divriği’den İbaret Değil”

 

 

Özellikle gurbetteki Divriğililer bu enerjiyle bu dayanışma ruhuyla, politik bilinçle, Divriğili olmanın “pozitif seçkinliğini” yaşıyor. Onun için “Divriği Sadece Divriği’den İbaret Değil” diyoruz.

Bugüne kadar ihmal ettiğimiz, belki de ertelediğimiz bir diğer konu şu; Gurbetteki Divriğililerin muazzam birikimi ile Divriği’yi buluşturamamak, enerjimizi birleştirememek olabilir. Hepimizin gücüyle, dayanışmasıyla, desteğiyle, CHP’nin Divriği Belediyesini kazanmasının ardından, yeni bir sayfa açarak, hep birlikte Divriği’nin geleceğine dair ekonomik kalkınma anlamında çok önemli hamleleri, gelişmeleri birlikte sağlayabiliriz.

Çünkü; “Divriği Sadece Divriği’den İbaret Değil”

Gurbette yaşayan Divriğili nüfusun en belirgin özelliği, bu nüfusu birleştiren ana çimento Divriğili olma aidiyetidir. Bu üst kimlik, farklı dünya görüşünü savunanları bile bir arada tutan yegane temel kaynağı Divriğili olma bilincine sahip olmalarıdır.

İşte bu gerekçelerle ifade etmek istiyorum; “Divriği Sadece Divriği’den İbaret Değildir.”

 

Divriği Belediye Başkanımız Cihan Deniz Akbaş Oldu

DİVRİĞİ BELEDİYESİNİ CHP KAZANMALI

Hepimiz bu saik ile yola çıkarak, Divriği Belediyesini CHP’ye kazandırmakla sorumluyuz.

Belediye Başkan Adayımız belli oldu; Av. Cihan Deniz Akbaş

Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerimiz de belli oldu.

Kuşkusuz bu isimlere itiraz edecek görüşte olanlarımız vardır. Zaten hangi isim aday olsa ona itiraz edecek bir gerekçemiz mutlaka olabilir. Siyasetin doğası bu zaten.

Ayrıca, hepimizin, bir diğer arkadaşa karşı yapacağı bir eleştiri gerekçesi vardır. Hepimizin bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bir yanlışı, hatası da vardır. Hiç birimizin “dikensiz gül bahçesi yoktur.” Şimdi bu geçmiş sayfaları yeniden açma, tartışma zamanı değil, çünkü; “Divriği Sadece Divriği’den İbaret Değil.”

 

CHP Parti Tüzüğüne Göre Adaylarını Belirledi. Aday Adayları Bunu Biliyordu

HİÇ BİRİMİZİN KÜSMEYE, DARILMAYA, İNCİNMEYE HAKKIMIZ YOKTUR

Çünkü; “Divriği Sadece Divriği’den İbaret Değil”

Divriği’de 5 aday adayımız belediye başkan adaylığı için çalıştı, yarıştı.

CHP Tüzüğüne göre belediye başkanı adayları üç şekilde belirlenir;

 

  • Önseçim
  • Eğilim Yoklaması (Kamuoyu Araştırması)
  • Atama

Belediye başkan aday adayları CHP Tüzüğünde bulunan bu üç yöntemi bilerek aday oldu. Nihayetinde Aday Adayları CHP Tüzüğü kapsamı içinde belirlendi. Aday Adayları CHP Tüzüğüne saygı duymalı.

CHP Genel Merkezi belediye Başkan Adaylarını bazı yerde önseçim, bazı yerlerde Eğilim Yoklaması, bazı yerlerde de Atama yöntemi ile belirledi.

Aday adayları CHP Tüzüğünü bilerek aday olduğuna göre, partinin bu üç yöntemden birini uygulamasına razı olmaları gerekmiyor mu?

CHP Genel Merkezi bu 5 aday adayımız içerisinden Sayın Cihan Deniz Akbaş’ı Divriği Belediye Başkanı olarak atadı.

Adayımızın belirlenmesinden önce, kuşkusuz farklı beklentilerimiz, tahminlerimiz, farklı siyasi tercihlerimiz vardı. Bu da siyasetin doğasında vardı.

CHP Genel Merkezi bu süreçleri adım adım yürüterek Divriği Belediye Başkanı Adayını belirledikten sonra, sorumluluk ilçe başkanına, ilçe yönetimine, mevcut belediye başkanına, partililere düşer. Adını saydığımız bu kurumsal yapılar, partililer ile birlik ve beraberlik içerisinde kol kola omuz omuza vererek seçim kampanyasını birlikte yürütürler. İlçe örgütü de belediye başkanı da bu sürecin yürütülmesinde sorumluluk üstlenirler. Doğru olan budur. Hepimiz bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz. Yerel seçimler, CHP içindeki siyasi grupların intikam alma alanı, sahası olamaz.

 

“Divriği Sadece Divriği’den İbaret Değil”

BİZLERE DÜŞEN GÖREV; CHP ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEKTİR

Aday belirleme sürecinde CHP mensupları arasında çeşitli siyasi farklılıkların, siyasi tercihlerin olmasını kabul edebiliriz, ama bu ayrışmaları asla devam ettiremeyiz. CHP’li olmanın siyasi terbiyesi bize birlikte olmayı, kazanmayı emrediyor.

Çeşitli siyasi mülahazalara girmeden şöyle bir soru soralım; Divriği Belediyesi AKP’de mi olmalı, yoksa CHP’de mi olmalı.? Biz Divriğililer, Divriği Belediyesi’ni CHP’nin kazanmasını istiyoruz.

 

DİVRİĞİ’NİN KÖKLÜ KADİM BİR GEÇMİŞİ,

KÖKLÜ BİR KÜLTÜR DEĞERİ VAR.

Tarihsel geçmişinde hemen hemen bütün medeniyetlere yurt olmuş, bütün farklı kimliklerin, inançların bir arada yaşadığı, birbirlerine saygıyla hürmetle yaklaştığı bu kadim kültür, kuşaktan kuşağa taşınarak bu günlere geldi. Bizler bu tarihsel sürecin, tarihsel kültürün taşıyıcı temsilcileriyiz.

Bizler, insanların inancına, etnik kökenine, rengine göre önyargılı, ayrıştırıcı bir tutum alma öğretisiyle yetişmedik. Bütün Divriğililer olarak, geçmişimizin bize bıraktığı bu kültürün temsilcileriyiz.

 

İşte bu köklü kadim geçmiş ve köklü kültür birikimi Divriğili kuşaklar arasında çok sıkı dayanışma ve fikir bağları ördü. Bize memleketimizi sordukları zaman, işte bu yüzden “Divriğiliyim” diyoruz.  İşte bu yüzden Divriğili olmanın bize ne gibi değerler atfettiğinin farkındayız. İşte bu yüzden, “Divriği Sadece Divriği’den İbaret Değil” diyoruz.

 

22 Şubat 2024 Çarşamba

CHP Beyoğlu İlçe Üyesi

Divriği Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Yahya Kemal

 

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 31 27 1 84
2 FB  Fenerbahçe 31 26 1 82
3 TS  Trabzonspor 32 16 12 52
4 BJK  Beşiktaş 32 14 12 48
5 KSM  Kasımpaşa 32 13 12 46
6 ÇRZ  Ç.Rizespor 31 13 12 45
7 SVS  Sivasspor 32 11 10 44
8 İBFK  Başakşehir 31 12 12 43
9 ANT  Antalyaspor 31 10 9 42
10 ALNY  Alanyaspor 31 10 9 42
11 ADS  Adana Demir. 32 9 10 40
12 SAMS  Samsunspor 32 10 14 38
13 MKE  Ankaragücü 32 8 11 37
14 KYS  Kayserispor 32 10 12 37
15 KON  Konyaspor 32 8 12 36
16 HTY  Hatayspor 31 7 12 33
17 GFK  Gaziantep FK 32 8 17 31
18 FKGK  Karagümrük 31 7 15 30
19 PNDK  Pendikspor 31 7 15 30
20 İST  İstanbulspor 31 3 21 13
21

Reklam

300 X 250 Reklam Alanı

Yazarlarımız

Divrigi Nöbetçi Eczaneler

Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği